e-sukul.com

İPTAL İADE KOŞULLARI

E-SUKUL EĞİTİM YÖNETİM YAZILIMI İPTAL VE İADE KOŞULLARI

1. İPTAL KOŞULLARI

 • ALICI, satın aldığı eğitim yönetim yazılımını satın aldıktan sonra iptal etmek istediğinde, yazılımı kullanmamış olmalıdır.
 • İptal talebi, satın alma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde E-SUKUL'a yazılı olarak bildirilmelidir.
 • İptal talebi, dilekçe doldurularak ve info@e-sukul.com üzerinden ya da sistem içerisindeki "DESTEK" sayfasından gönderilerek yapılmalıdır.
 • İptal talebi üzerine, ödeme yapılmış ise ödemenin %50'si ALICI'ya iade edilecektir.
 • İptal işlemi tamamlandıktan sonra, E-SUKUL'un sunucularında kayıtlı olan ALICI'nın verileri ALICI tarafından silinebilmektedir.

2. İADE KOŞULLARI

 • E-SUKUL, satın alınan yazılımın kullanımına ilişkin herhangi bir garanti vermez. Yazılımın kullanımı ve performansı ALICI'nın sorumluluğundadır.
 • ALICI, satın aldığı yazılımı beğenmezse veya işine yaramaz bulursa, satın alma tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılımı iade edebilir.
 • İade talebi, dilekçe doldurularak ve info@e-sukul.com adresine gönderilerek yapılmalıdır.
 • İade talebi üzerine, ödeme yapılmış ise ödeme ALICI'ya %50'si iade edilecektir.
 • İade işlemi tamamlandıktan sonra, E-SUKUL'un sunucularında kayıtlı olan ALICI'nın verileri ALICI tarafından silinebilmektedir.

3. İPTAL VE İADE HAKLARININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

 • ALICI, yazılımı satın aldıktan sonra 15 gün üzerinde kullanmışsa, iptal ve iade hakkını kullanamaz.
 • İptal ve iade hakkı, ALICI'nın eğitim yönetim yazılımını 15 gün kullanmaması şartına bağlıdır.

4. SON HÜKÜMLER

Bu iptal ve iade koşulları, ALICI ve E-SUKUL arasında yapılan satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar, bu koşulları kabul ederek sözleşmeyi imzalarlar.

+90 553 710 62 87